Prowadzić [synonimy]

  • Doprowadzać.
  • Konwojować.
  • Sprowadzać.
  • Towarzyszyć.
  • Pilotować.
  • Ciągnąć.
  • Kierować.
  • Pędzić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]