Protokolant [synonimy]

  • Sekretarz.
  • Zapisujący.
  • Pisarz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]