Zależnie od humoru

Jan Kochanowski, gdy był smutny, to pisał treny, a gdy miał dobry humor – fraszki.