Wykorzystanie

Niektóre części konia wykorzystujemy do gry na skrzypcach