Zamek w Sandomierzu

Zamek królewski w Sandomierzu  góruje nad miastem. Powstał w XIV wieku, na skarpie  wiślanej,  z inicjatywy i fundacji Kazimierza III Wielkiego. Wcześniej na tym samym miejscu znajdował się gród. Rozbudowano go  w XVI wieku na znacznie piękniejszą rezydencję renesansową, której projektantem był mistrz Benedykt, W XVII wieku zamek złupili Szwedzi i jego część wysadzili w powietrze (1656).  Ocalała część zachodnia, która odbudowano, dzięki wsparciu Jana III Sobieskiego w latach 80. XVII wieku. Powstał w ten sposób  korpusu zamkowy typu pałacowego. Od 1825 roku  do 1959 w zamku mieściło się więzienie.  Po jego likwidacji przeprowadzono remont i niezbędne prace konserwatorskie. Od 1986 roku stanowi  siedzibę Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.