Zamożność [synomnimy]

  • Bogactwo.
  • Dobrobyt.
  • Dostatek.
  • Zasoby.
  • Dziedzictwo.
  • Świetność.
  • Mienie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]