Zamocować [synonimy]

  • Podpierać.
  • Stemplować.
  • Podstemplować.
  • Podklejać.
  • Wzmacniać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]