Zamknięcie [synonimy]

  • Zawora.
  • Zamek.
  • Zatrzask.
  • Zasuwa.
  • Łańcuch.
  • Kłódka.
  • Antaba.
  • Skobel.
  • Wrzeciądz.
  • Rygiel.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]