Zamiar [synonimy]

  • Plan.
  • Szkic.
  • Myśl.
  • Cel.
  • Zamysł.
  • Intencja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]