Zamiana [synonimy]

  • Wymiana.
  • Zastępstwo.
  • Metamorfoza.
  • Zastąpienie.
  • Konwersja.
  • Substytucja.
  • Przeistoczenie.
  • Przemiana.
  • Transfiguracja.
  • Transformacja

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]