Zamawiać [synonimy]

  • Obstalować.
  • Abonować.
  • Robić.
  • Dawać.
  • Kontraktować.
  • Orenumerować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]