Założenie [synonimy]

  • Przesłanka.
  • Hipoteza.
  • Koncepcja.
  • Wytyczne.
  • Domniemanie.
  • Podejrzenie.
  • Supozycja,
  • Reza.
  • Teoria.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]