Zamykać [synonimy]

  • Ryglować.
  • Zawrzeć.
  • Domykać.
  • Korkować.
  • Zaszpuntować.
  • Zatrzasnąć.
  • Przymykać.
  • Domykać.
  • Zawierać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]