Zaniedbanie [synonimy]

  • Opuszczenie.
  • Abnegacja.
  • Nieład.
  • Niedbałość.
  • Nieporządek.
  • Zapuszczenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]