Oportunizm

  • Postawa polegająca na przystosowaniu się do okoliczności w celu osiągniecia doraźnych korzyści osobistych.
  • Postawa charakterystyczna dla kogoś, kto nie ma własnych zasad,