Zabór rosyjski

  • Ziemie Rzeczypospolitej wcielone do Imperium Rosyjskiego.
  • Był to wynik 3 rozbiorów Polski (1772, 1793, 1795).
  • Obejmował 81% dawnej Rzeczypospolitej, czyli ziemie litewsko-ruskie ora rdzenne ziemie polskie.
  • Na części terytorium zaboru rosyjskiego utworzono Królestwo Polskie.
  • Straciło ono jednak autonomię po przegranych powstaniach narodowych:
    • listopadowym (1830),
    • styczniowym (1863).