Józef z Arymatei [patron chrześcijański]

 • Szanowany członek Sanhendrynu w Jerozolimie.
 • Kiedy Jezus poniósł śmierć na krzyżu – Józef i Nikodem uzyskali od Piłata zgodę na zdjęcia ciała z krzyża.
 • Pozwolono im także na pogrzebanie Jezusa.
 • Obaj zakupili wonności do namaszczenia ciała, oleje do balsamowania i płótno na całun żałobny.
 • Józef ofiarował swój wykuty w skale grobowiec.
 • Legenda mówi, że Józef zebrał kres Jezusa do czary zwanej Świętym Graalem.
 • Wg jednych przekazów miał zostać misjonarzem w Bretanii i Galii (obecnie Francja).
 • Wg innych był założycielem kościoła w Liddzie.

 • Święty Józef z Arymatei jest patronem:
  • grabarzy,
  • pracowników cmentarzy.
 • Dzień św. Józefa z Arymatei to 17 marca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]