Zatwierdzić [wyrazy przeciwstawne]

  • Zatwierdzić, nadać czemuś moc prawną, uprawomocnić, usankcjonować.
  • Przeciwstawne:
    • odrzucić,
    • oddalić,
    • anulować.