Zdarzenie [synonimy]

  • Wydarzenie.
  • Sytuacja.
  • Epizod.
  • Ewenement.
  • Przygoda.
  • Awantura.
  • Traf.
  • Heca..
  • Wypadek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]