Zdegenerowany [synonimy]

  • Zwyrodniały.
  • Wypaczony.
  • Zboczony.
  • Wynaturzony.
  • Zdemoralizowany.
  • Niemoralny.
  • Zepsuty.
  • Zdeprawowany.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]