Zawsze [synonimy]

  • W każdej chwili.
  • Każdorazowo.
  • O każdej porze.
  • W każdym przypadku.
  • Do końca życia.
  • Do grobowej deski.
  • Ciągle.
  • Regularnie.
  • Na każde zawołanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]