Zawziętość [synonimy]

  • Zaciętość.
  • Zaciekłość.
  • Zapamiętanie.
  • Zajadłość.
  • Mściwość.
  • Upór.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]