Zazdrość [synonimy]

  • Chciwość.
  • Pożądanie czegoś.
  • Zawiść.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]