Ząb [synonimy]

  • Kieł.
  • Fajka.
  • Szable.
  • Strugi.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]