Zbieg [synonimy]

  • Uciekinier.
  • Dezerter.
  • Wychodźca.
  • Zdrajca.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]