Zbieracz [synonimy]

  • Kolekcjoner.
  • Filatelista.
  • Bibliofil.
  • Numizmatyk.
  • Kompilator.
  • Chomik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]