„Zbrodnia i kara” i F. Dostojewskiego [geneza powieści]

  • „Zbrodnia i kara” to wnikliwe studium psychologiczne młodego bohatera (nowoczesna psychologia ukształtowała się w XIX wieku, kiedy to zaczęto w sposób naukowy opisywać reakcje człowieka na bodźce zewnętrzne oraz przedstawiać wpływ środowiska , naturalnego i społecznego, na psychikę człowieka).
  • Stanowi również doskonały obraz rosyjskiego społeczeństwa XIX wieku.
  • Powieść powstawała w latach 1865-1866.
  • Jest świadectwem wieloletnich przemyśleń ideowych twórcy.
  • Stanowi także rozrachunek z własną przeszłością.
  • Ze względu na cenzurę Dostojewski łagodził wymowę powieści.
  • Akcja dzieje się w Petersburgu, w dzielnicy drobnych rzemieślników i ubogich mieszczan.
  • Pisarz wykorzystał schemat powieści kryminalnej, by na pierwszy plan wysunąć dyskusje bohaterów.