Polska po II wojnie światowej

  • Po zakończeniu II wojny światowej granice Polski zostały zmienione.
  • Obszar kraju zmniejszył się o 20%.
  • ZSRR zagarnął 180 tys. km kwadratowych, w tym miasta z centrami kultury, m. in. Lwów, Wilno i Stanisławów.
  • Do Polski przyłączono za to 103 tys. km kwadratowych ziem należących wcześniej do Niemiec.
  • W jej granicach znalazły Warmia i Mazury, Pomorze Gdańskie i Zachodnie, ziemia lubuska, Dolny i Górny Śląsk.
  • Do Polski włączono także Wolne Miasto Gdańsk.
  • Polskie terytorium wzbogaciło się też o takie miasta, jak Wrocław, Olsztyn, Szczecin.
  • Akcja „Wisła” to przesiedlanie ludności z Bieszczad i Beskidów na ziemie odzyskane.

 

Jula Sz.