Zdania okolicznikowe celu

Zdania podrzędne, wyrażające cel czynności zdania nadrzędnego , odpowiadają na pytania: po co? w jakim celu?

Łączą się ze zdaniami nadrzędnymi za pomocą spójników: „by”, „aby”, „żeby”, „ażeby”, „byle”.

Orzeczenie może mieć w nich postać formy osobowej czasu przeszłego lub bezokolicznika.

Przy tożsamości podmiotu obu zdań możliwe jest użycie tylko bezokolicznika:

  • Mama wysłała córkę do sklepu, żeby jej kupiła mąkę.
  • Mama poszła do sklepu, żeby kupić papierosy.
  • Pojedziemy pociągiem, aby oszczędzić paliwo.
  • Biegłam co sił, byle zdążyć na lekcje do szkoły.

Formę bezokolicznika mają również zdania podrzędne, zależne od bezpodmiotowych:

  • Trzeba mieć cierpliwość, żeby uczyć dzieci.