Zdania okolicznikowe przyczyny

Zdania okolicznikowe przyczyny odpowiadają  na pytania: czemu? dlaczego? z jakiego powodu.

Łącza się ze zdaniami nadrzędnymi za pomocą spójników: „bo”, „gdyż”, „ponieważ”:

  • Byłam szczęśliwa, bo zobaczyłam go ponownie.
  • Nie byłam w pracy, bo byłam chora.
  • Przewodniczący cieszył się uznaniem wszystkich uczniów, gdyż doskonale wypełniał swą funkcję.

Zdania rozpoczynane spójnikami: „bo”, „gdyż” stoją zawsze po zdaniu nadrzędnym, zaś zdania rozpoczynane spójnikiem „ponieważ” mogą zajmować pozycję przed zdaniem nadrzędnym lub po zdaniu nadrzędnym:

  • Ponieważ zaczęło padać, wzięła parasolkę.
  • Wzięła parasolkę, ponieważ zaczęło padać.

Niekiedy funkcję zdania podrzędnego okolicznikowego przyczyny pełnić mogą konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi.

  • Chorując na grypę, nie mogłam iść do pracy.
  • Naczytawszy się romansów, dziewczyna chodziła z głową pełna marzeń.