Zdania podrzędne orzecznikowe

Zdania podrzędne orzecznikowe zastępują orzecznik rzeczowny lub przymiotny zdania nadrzędnego.

Wskaźnikami zespolenia są w nich zaimki względne lub spójnik „że”, np.

  • Jestem tym, czym byłem.
  • Sytuacja stała sie taka, że trzeba było coś zmienić.