Zdania podrzędne przydawkowe

Zdania podrzędne  przydawkowe odnoszą sie jako określenia do rzeczowników, występujących w zdaniach  nadrzędnych. Łączą się ze zdaniami nadrzędnymi najczęściej za  pomocą zaimków względnych „który”, „jaki”.

Odpowiednikami tych wskaźników zespolenia mogą być w zdaniach nadrzędnych: dla zaimka „który” – zaimek wskazujący „ten”, dla zaimka „jaki” – zaimek wskazujący „taki”:

  • Był to ten  mężczyzna, którego zwykle spotykaliśmy rano.
  • Moja podróż wywarła na wszystkich takie wrażenie, jakiego się nie spodziewałam.

Często jednak odpowiedniki zaimków względnych w zdaniu nadrzędnym nie występują:

  • Opowiem wam historię, która zdarzyła się dawno temu.
  • Moja koleżanka mieszka na wsi, która nazywa się Zabłocie.
  • Oglądam filmy, w których grają polscy aktorzy.
  • Ugotowałam potrawę, jakiej jeszcze nie jedliście.

Zdania przydawkowe mogą łączyć się także  za pomocą innych zaimków względnych:

  • Wspominaliśmy czasy, kiedy chodziliśmy do szkoły.
  • Chętnie wracam do miejsca, gdzie się wychowywałam.
  • Dom jest otwarty dla każdego, kto ma ochotę do niego wejść.

Także i spójniki mogą przyłączać dania przydawkowe:

  • Książka ma tę zaletę, że wszyscy ją rozumieją.