Czyżby same?

Król nakazał, by zwłoki Polinejkesa włóczyły się po świecie.