„Boże, coś Polskę”

Autorem pieśni jest znany poeta i dramaturg, Alojzy Feliński (1971–1820). Stworzył ją w 1816 roku, nadając tytuł „Hymn na rocznicę Królestwa Polskiego z woli naczelnego wodza wojsku polskiemu do śpiewania podany”. Utwór funkcjonował także jako „Pieśń narodowa za pomyślność króla”. Inny był pierwotnie refren utworu, który brzmiał: „Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:/ Naszego króla zachowaj nam, Panie”. Szybko jednak zmieniono go ponownie i brzmiał „Ojczyźnie wolność racz powrócić, Panie” lub „Ojczyznę, wolność racz nam wrócić, Panie”.

Pieśń śpiewana była na melodię kościelnej pieśni „Serdeczna Matko”. Hymn cały czas jest obecny w przestrzeni publicznej, towarzysząc wszystkim podniosłym uroczystościom kościelnym i narodowym. W czasach wojennych refren brzmiał „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”, później powrócono do słow  „racz nam wrócić”.  Pieśń nigdy natomiast nie cieszyła się uznaniem władz, szczególnie słowa refrenu były przedmiotem uwag.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Tyś, coś ją potem, tknięty jej upadkiem,
Wspierał walczącą za najświętszą sprawę
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Dziś, gdy ataki są od kul groźniejsze,
Niech nam Ojcowska łaska Twoja sprzyja,
W obronie wiary stanie każde serce,
Drogę zwycięstwa wskaże nam Maryja!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!