Zdania podrzędne rozwijające

Zdania podrzędne rozwijające odnoszą się do całej treści zdania nadrzędnego, nie zaś do poszczególnych jej członów.

Łączą się ze zdaniem nadrzędnym z pomocą różnych form przypadkowych zaimka względnego co:

  • Ojciec ciężko zachorował, co mnie zmartwiło.
  • Koleżanka wyjeżdża z kraju, o czym dowiedziałam się z rozmowy z mężem.
  • Ojciec stracił pracę, czym bardzo mnie zmartwił.
  • Chłopak palił papierosa, co jest bardzo niezdrowe.