Zdania podrzędne przyzwalające

Zdania podrzędne przyzwalające wyrażają okoliczności niesprzyjające, przeszkody, przeciwieństwa, pomimo których lub wbrew którym dochodzi do skutku czynność zdania nadrzędnego.

Łączą się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą spójników: „choć”, „chociaż”, „choćby”, „mimo że”, „pomimo że”:

  • Podróż trwała tylko godzinę, choć odległość była znaczna.
  • Dzieci nie bały się nauczyciela, choć bywał nieraz rygorystyczny.
  • Choćby mi to zajęło cały dzień, muszę to skończyć.
  • Mimo że było późno, postanowiliśmy jeszcze pospacerować.

Zdania podrzędne przyzwalające wyrażają często przyczynę, która powinna wywołać skutek odwrotny niż ten, który wyraża zdanie nadrzędne:

  • Podróż trwała aż godzinę, choć nie było to daleko.
  • Dzieci bały się nauczyciela, choć był łagodny.
  • Pomimo że nie było późno, nie poszliśmy na spacer.