Zdania podrzędne warunkowe

Zdania podrzędne, oznaczające warunek, łączą się ze zdaniami nadrzędnymi za pomocą spójników: „jeżeli”, „jeśli”, „gdyby”, „żeby”, „kiedy”.

Orzeczenie zdania podrzędnego warunkowego może być wyrażone za pomocą:

A.

Form trybu przypuszczającego (po spójnikach jeśliby, gdyby, żeby partykuła -by nie występuje przy formie czasu przeszłego czasownika, gdyż zawarta jest w spójniku, do którego może też dołączać sie końcówka osobowa czasownika):

 • Jeślibym wygrała w totka, pełniłabym marzenia bliskich.
 • Nie postępowalibyście tak, gdybyście znali ich sytuację.
 • Gdybyś przyszedł do mnie, zobaczyłbyś nowe mieszkanie.

B.

Form trybu oznajmującego we wszystkich czasach:

 • Jeśli przyjdziesz do mnie, poznasz moich rodziców.
 • Jeśli kucam, boli mnie mocniej.
 • Jeżeli się pomyliłem, nauczyciel mnie poprawił.
 • Musimy się spieszyć, jeśli chcemy skończyć te prace.
 • Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
 • Kiedy ma się taki duży samochód, to zabiera się wielu pasażerów.

C.

Bezokolicznika:

 • Jeśli się przyjrzeć bliżej, wiosna już jest.

Na ogół formy trybu w obu zdaniach – podrzędnym i nadrzędnym – bywają ze sobą zgodne, ale nie jest to reguła obowiązującą:

 • Jeślibyście chcieli, poszedłbym z wami.
 • Jeślibyście chcieli, pójdę z wami.
 • Jeśli chcecie, pójdę z wami.

W zdaniu nadrzędnym w stosunku do zdania warunkowego może występować tryb przypuszczający:

 • Jeślibym popsuł, poprawiłbyś mnie.

Tryb oznajmujący:

 • Jeślibym popsuł, poprawisz mnie.

Tryb rozkazujący:

 • Jeślibym popsuł, popraw mnie.
 • Pospieszcie się, jeśli mamy zdążyć na pociąg.