Zdania wtrącone i nawiasowe

Obok wyrazów niewchodzących w związki z innymi wyrazami – używamy także zdań, które choć znajdują się w obrębie innych zdań, nie są z nimi powiązane składniowo, np.

  • Odpowiedziałeś, jak sądzę, z wszystkich już przedmiotów.
  • Do jutra, miejmy nadzieję, przestanie padać.
  • Być może, będę w Krakowie, gdy ruszę do Zakopanego.
  • Dowiedz się, proszę cię bardzo, czy są listy do mnie.

Tego typu zdania nazywane są wtrąconymi, zawierają sąd mówiącego o treści wypowiedzenia lub odwołanie się do słuchacza.

Odmianą zdań wtrąconych są zdania nawiasowe, które zawierają dodatkowe informacje rzeczowe, wiążące się z treścią wypowiedzenie,b stanowią jego rozwinięcie, np.

  • „W mojej biblioteczce (nazwanej czasem domowym księgozbiorem) zgromadziłam ponad 2000 egzemplarzy.