Liczebniki przestarzałe w języku polskim

Z języka polskiego „umknęły” liczebniki ułamkowe, typu półtora (1 ), nie używa się np. popularnych kiedyś:

  •  półtrzecia (2 )
  • półczwarta (3)

Dziś te formy są całkowicie nieczytelne.

Nieznane sa dziś liczebniki typu:

  • samotrzeć (czyli we trzech),
  • samopięt (w pięciu).

Pojawiały się jeszcze w polszczyźnie XIX wieku, dziś tylko można je spotkać w powieściach historycznych.

Problem sprawiają liczebniki zbiorowe na -oro, które zastępowane są mniej skomplikowanymi liczebnikami głównymi, no.

  • ośmioro kurcząt (osiem kurcząt),
  • pięcioro szczeniąt (pięć szczeniąt),
  • troje kociąt (trzy kotki).