Indywidualna swoistość

Mickiewicz pisał poezję, a Słowacki wiersze.