„Wezwanie” (Czas do boju, czas)

Pieśń patriotyczna z okresu powstania listopadowego (zbrojnych działań przeciw zaborcy w latach w okresie 29.11.1830 – 21.10.1831). Znana jest także pt. „Czas do boju, czas”. Utwór traktowany jest jako anonimowy, nie sa bowiem znani jego twórcy.

 

Czas do boju czas —
Sława wzywa nas!
Му w pokoju gnuśniejemy,
Nadzieję swobód traciemy —
Czas do boju, czas,
Sława wzywa nas!

Bierz pancerz i kord.
Idź na rzeź i mord;
Ojczyzna z grobu powstaje,
Krwawą rękę nam podaje
I woła do nas:
Czas mi powstać, czas!

I jedność rozrywa
Tych więzów ogniwa —
Zadrżyjcie ciemiężyciele,
Powstaną ludów mściciele —
Każdy bracia z nas,
Ma do zemsty czas!