Zdanie niezależne

  • Zdanie nadrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie w przeciwieństwie do zdania zależnego, którym jest zdanie podrzędne.
  • Niezależne jest każde ze zdań pojedynczych, wchodzących w skład zdania złożonego współrzędnie.
  • Terminy „zdanie zależne” i „zdanie niezależne’  określają rolę , jaką poszczególne zdania pojedyncze odgrywają w zdaniu złożonym.

Przykłady:

  • Przed zimą bociany odlatują tam, skąd przybyły do nas wiosną.
  • Chłopcy usiedli na długim balu, dziewczynki bawiły się na polance lasu.