Zdanie niezupełne

  • Zdanie, w którym brak jakiegoś członu.
  • Często dotyczy to orzeczenia, ale łatwo się go domyślić z treści zdana.
  • Zdaniami niezupełnymi są zdania z elipsą i zdania nominalne.

Przykłady:

  • Jak ty komu, tak on tobie.
  • Śmiech to zdrowie.