Zdanie określające

  • Zdanie podrzędne, które zastępuje określenie, czyli drugorzędną część zdania nadrzędnego.
  • Ponieważ określeniami są dopełnienia, przydawki i okoliczniki, stąd wśród tych zdań rozróżniamy ich 3 rodzaje; zdania dopełnieniowe, przydawkowe i okolicznikowe.