Zdanie orzecznikowe

  • Zdanie podrzędne, które zastępuje orzecznik rzeczowny lub przymiotny zdania nadrzędnego.
  • Odpowiada na pytania: kim jest?, czym jest?, jaki, jaka, jakie jest?
  • Zdanie podrzędne zastępujące orzecznik rzeczowny nazywane jest zdaniem orzecznikowym rzeczownym, zastępujące orzecznik przymiotny – zdaniem orzecznikowym przymiotnym.
  • Ze względu na sposób połączenia ze zdaniem nadrzędnym rozróżnia się zdania podrzędne orzecznikowe spójnikowe i względne.

Przykłady:

  • Był on dla mnie tym, czym starszy brat dla siostry.
  • Sytuacja była taka, że nie nie można jej było przewidzieć.