Zdrada

Zdrada, sprzeniewierzenie się pewnym wartościom i złamanie złożonych zapewnień, przysięgi, np. małżeńska, zdrada kraju.

 1. Biblia, Stary i Nowy Testament (np. zdrada narodu wybranego, zdrada Judasza).
 2. Mitologia (zdrady małżeńskie, zdradzona Medea przez Jazona z  Kreuzą, zdradzona Penelopa przez Odysa z Kirke).
 3. „Pieśń o Rolandzie”.
 4. Legendy arturiańskie.
 5. J. Bieder (oprac.), „Dzieje Tristana i Izoldy”.
 6. W. Szekspir, „Sen nocy letniej”.
 7. W. Szekspir, „Otello”.
 8. W. Szekspir, „Makbet”.
 9. W. Szekspir, „Hamlet”.
 10. Molier, „Don Juan”.
 11. G. Byron, „Giaur”.
 12. A. Mickiewicz, „Lilie”.
 13. A. Mickiewicz, „Świteź”.
 14. A. Mickiewicz, „Rybka”.
 15. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 16. A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod|”.
 17. J. Słowacki, „Balladyna”.
 18. A. Dumas, „Hrabia Monte Christo”.
 19. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 20. G. Flaubert, „Pani Bovary”.
 21. L. Tołstoj, „Anna Karenina”.
 22. F. Dostojewski, „Zbrodnia i kara”.
 23. B. Prus, „Lalka”.
 24. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 25. H. Sienkiewicz, „Rodzina Połanieckich”.
 26. O. Wilde, „Teleny”.
 27. S. Żeromski, „Wierna rzeka”.
 28. W. S. Reymont, „Chłopi”.
 29. F.S. Fitzgerald, „Wielki Gatsby”.
 30. S. Undset, „Krystyna, córka Lavransa”.
 31. M. Dąbrowska, „Noce i dnie”.
 32. Z. Nałkowska, „Granica”.
 33. R. Graves, „Ja, Klaudiusz”.
 34. J. Galsworthy, „Koniec rozdziału”.
 35. G. Orwell, „Folwark zwierzęcy”.
 36. A. Szczypiorski, „Początek”.
 37. M. Hłasko, „Ósmy dzień tygodnia”.
 38. S. Mrożek, „Tango”.
 39. A. Kowalska, „Pestka”,
 40. U. Eco, „Imię Róży”.
 41. M. Ondaatje, „Angielski pacjent”.