Zdrowie

Motyw zdrowia jest obecny w literaturze wszystkich epok, znaleźć go można  m. in. utworach takich klasyków jak J. Brzechwa, J. Tuwim czy Ezop.

  1.  J. Kochanowski, „Fraszki”.
  2.  H. de Balzac, „Kobieta porzucona”.
  3. F. H. Burnett, „Tajemniczy ogród”.
  4. B. Prus, „Antek”.
  5. W. St. Reymont, „Chłopi”.
  6. S. Żeromski, „Siłaczka”.
  7. S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
  8. J.Andrzejewski, „Miazga”.