Zdychać [synonimy]

  • Padać.
  • Usypiać.
  • Schnąć.
  • Umierać.
  • Marznąć.
  • Odwalać kitę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]