Zdziwienie [synonimy]

  • Zdumienie.
  • Osłupienie.
  • Podziw.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]