Zebranie [synonimy]

 • Zgromadzenie.
 • Synod.
 • Posiedzenie.
 • Sesja.
 • Zlot.
 • Zjazd.
 • Narada.
 • Rozmowa.
 • Mityng.
 • Wiec.
 • Sesja.
 • Konklawe.
 • Kongres.
 • Sejmik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]